A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Czyżew

Czyżew
brak 0.00% 0.18% 0.37% 0.55% 0.73% 0.92% 1.10% 1.28% 1.46% 1.65%
danych 0.17% 0.36% 0.54% 0.72% 0.91% 1.09% 1.27% 1.45% 1.64% 1.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 323
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:933
Liczba ważnych kart:932
Frekwencja wyborcza:17.53%
Liczba głosów ważnych:905
% głosów ważnych:97.10%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 0.88%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 3 37.50 0.33
WORONIECKI Mirosław 1 12.50 0.11
ANTOSIK Maja Edyta 0 0.00 0.00
LESZCZYŃSKI Robert 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKA Jolanta 3 37.50 0.33
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 1 12.50 0.11