A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Szepietowo

Szepietowo
brak 0.00% 0.18% 0.37% 0.55% 0.73% 0.92% 1.10% 1.28% 1.46% 1.65%
danych 0.17% 0.36% 0.54% 0.72% 0.91% 1.09% 1.27% 1.45% 1.64% 1.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 890
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 279
Liczba ważnych kart:1 279
Frekwencja wyborcza:21.71%
Liczba głosów ważnych:1 253
% głosów ważnych:97.97%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 1.44%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 4 22.22 0.32
WORONIECKI Mirosław 1 5.56 0.08
ANTOSIK Maja Edyta 1 5.56 0.08
LESZCZYŃSKI Robert 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKA Jolanta 8 44.44 0.64
GROMADZKI Sławomir 2 11.11 0.16
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 2 11.11 0.16