A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Klukowo

Klukowo
brak 0.00% 0.18% 0.37% 0.55% 0.73% 0.92% 1.10% 1.28% 1.46% 1.65%
danych 0.17% 0.36% 0.54% 0.72% 0.91% 1.09% 1.27% 1.45% 1.64% 1.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 743
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:879
Liczba ważnych kart:879
Frekwencja wyborcza:23.48%
Liczba głosów ważnych:852
% głosów ważnych:96.93%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 0.82%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 2 28.57 0.23
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 1 14.29 0.12
LESZCZYŃSKI Robert 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKA Jolanta 2 28.57 0.23
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 2 28.57 0.23
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00