A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Ciechanowiec

Ciechanowiec
brak 0.00% 0.18% 0.37% 0.55% 0.73% 0.92% 1.10% 1.28% 1.46% 1.65%
danych 0.17% 0.36% 0.54% 0.72% 0.91% 1.09% 1.27% 1.45% 1.64% 1.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 507
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 398
Liczba ważnych kart:1 398
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:1 368
% głosów ważnych:97.85%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 1.83%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 2 8.00 0.15
WORONIECKI Mirosław 1 4.00 0.07
ANTOSIK Maja Edyta 2 8.00 0.15
LESZCZYŃSKI Robert 7 28.00 0.51
KWAŚNIEWSKA Jolanta 9 36.00 0.66
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 2 8.00 0.15
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 4.00 0.07
PENKALSKI Wojciech Adam 1 4.00 0.07