A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bieszczadzki 18 115  3 444  3 444  3 339  81  2.43
brzozowski 53 054  11 044  11 042  10 643  122  1.15
dębicki 108 130  24 482  24 481  23 745  380  1.60
jarosławski 98 193  23 515  23 512  22 662  306  1.35
jasielski 93 974  22 773  22 768  21 989  310  1.41
kolbuszowski 50 123  11 302  11 302  10 977  147  1.34
krośnieński 90 165  19 697  19 692  19 084  301  1.58
leżajski 56 088  14 243  14 243  13 829  208  1.50
lubaczowski 47 003  9 656  9 656  9 266  160  1.73
łańcucki 63 485  15 745  15 738  15 323  261  1.70
mielecki 108 929  25 900  25 893  25 253  354  1.40
niżański 54 864  11 177  11 176  10 783  178  1.65
przemyski 59 472  12 325  12 323  11 766  273  2.32
przeworski 63 899  13 521  13 519  13 015  225  1.73
ropczycko-sędziszowski 58 140  14 726  14 725  14 269  146  1.02
rzeszowski 130 414  34 726  34 711  33 801  528  1.56
sanocki 78 026  16 419  16 386  15 890  280  1.76
stalowowolski 87 941  20 071  20 064  19 431  341  1.75
strzyżowski 49 899  10 537  10 536  10 223  172  1.68
tarnobrzeski 44 273  9 739  9 738  9 351  120  1.28
leski 22 870  5 417  5 417  5 181  108  2.08
Krosno 38 815  10 576  10 574  10 377  299  2.88
Przemyśl 52 467  13 286  13 282  12 914  361  2.80
Rzeszów 142 640  46 198  46 183  45 315  1 848  4.08
Tarnobrzeg 39 550  9 993  9 989  9 726  237  2.44
Ogółem 1 710 529  410 512  410 394  398 152  7 746  1.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 4 959 64.02 1.25
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 506 6.53 0.13
WASIEWICZ Ewa 791 10.21 0.20
SIDOR Mariusz Piotr 242 3.12 0.06
SKALSKA Justyna 353 4.56 0.09
BARAN Dariusz 251 3.24 0.06
SZELC Grażyna Julia 259 3.34 0.07
BAR Wacław Daniel 150 1.94 0.04
SMUCZ Robert Dariusz 235 3.03 0.06

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  41 867 
PORĘBA Tomasz Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  113 704 
OŻÓG Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  36 376