A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat strzyżowski 

strzyżowski
brak 1.30% 1.38% 1.45% 1.53% 1.60% 1.68% 1.75% 1.83% 1.90% 1.98%
danych 1.37% 1.44% 1.52% 1.59% 1.67% 1.74% 1.82% 1.89% 1.97% 2.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 537
Liczba ważnych kart:10 536
Frekwencja wyborcza:21.12%
Liczba głosów ważnych:10 223
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:172
% 1.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czudec 9 359  2 296  2 295  2 238  29  1.30
Frysztak 8 421  1 669  1 669  1 622  26  1.60
Niebylec 8 498  1 791  1 791  1 738  24  1.38
Strzyżów 16 924  3 458  3 458  3 356  67  2.00
Wiśniowa 6 697  1 323  1 323  1 269  26  2.05
Ogółem 49 899  10 537  10 536  10 223  172  1.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 132 76.74 1.29
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 10 5.81 0.10
WASIEWICZ Ewa 7 4.07 0.07
SIDOR Mariusz Piotr 3 1.74 0.03
SKALSKA Justyna 8 4.65 0.08
BARAN Dariusz 4 2.33 0.04
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 3 1.74 0.03
SMUCZ Robert Dariusz 5 2.91 0.05