A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat łańcucki 

łańcucki
brak 0.84% 1.02% 1.20% 1.38% 1.56% 1.74% 1.91% 2.09% 2.27% 2.45%
danych 1.01% 1.19% 1.37% 1.55% 1.73% 1.90% 2.08% 2.26% 2.44% 2.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 745
Liczba ważnych kart:15 738
Frekwencja wyborcza:24.80%
Liczba głosów ważnych:15 323
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:261
% 1.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łańcut 14 726  3 984  3 983  3 916  103  2.63
Białobrzegi 6 594  1 372  1 372  1 317  11  0.84
Czarna 8 987  2 233  2 232  2 175  30  1.38
Łańcut 16 691  4 524  4 521  4 408  64  1.45
Markowa 5 258  1 005  1 005  976  16  1.64
Rakszawa 5 758  1 360  1 360  1 311  23  1.75
Żołynia 5 471  1 267  1 265  1 220  14  1.15
Ogółem 63 485  15 745  15 738  15 323  261  1.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 177 67.82 1.16
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 19 7.28 0.12
WASIEWICZ Ewa 10 3.83 0.07
SIDOR Mariusz Piotr 10 3.83 0.07
SKALSKA Justyna 13 4.98 0.08
BARAN Dariusz 10 3.83 0.07
SZELC Grażyna Julia 4 1.53 0.03
BAR Wacław Daniel 7 2.68 0.05
SMUCZ Robert Dariusz 11 4.21 0.07