A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat ropczycko-sędziszowski 

ropczycko-sędziszowski
brak 0.55% 0.62% 0.69% 0.76% 0.83% 0.90% 0.97% 1.04% 1.11% 1.18%
danych 0.61% 0.68% 0.75% 0.82% 0.89% 0.96% 1.03% 1.10% 1.17% 1.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 140
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 726
Liczba ważnych kart:14 725
Frekwencja wyborcza:25.33%
Liczba głosów ważnych:14 269
% głosów ważnych:96.90%
Liczba głosów na listy komitetu:146
% 1.02%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iwierzyce 6 023  1 528  1 528  1 479  18  1.22
Ostrów 5 650  967  967  925  0.76
Ropczyce 21 317  5 539  5 539  5 357  67  1.25
Sędziszów Małopolski 18 656  5 176  5 175  5 052  46  0.91
Wielopole Skrzyńskie 6 494  1 516  1 516  1 456  0.55
Ogółem 58 140  14 726  14 725  14 269  146  1.02
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 91 62.33 0.64
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 17 11.64 0.12
WASIEWICZ Ewa 8 5.48 0.06
SIDOR Mariusz Piotr 4 2.74 0.03
SKALSKA Justyna 5 3.42 0.04
BARAN Dariusz 6 4.11 0.04
SZELC Grażyna Julia 7 4.79 0.05
BAR Wacław Daniel 4 2.74 0.03
SMUCZ Robert Dariusz 4 2.74 0.03