A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat bieszczadzki 

bieszczadzki
brak 0.90% 1.08% 1.26% 1.44% 1.62% 1.80% 1.98% 2.16% 2.34% 2.52%
danych 1.07% 1.25% 1.43% 1.61% 1.79% 1.97% 2.15% 2.33% 2.51% 2.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 115
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 444
Liczba ważnych kart:3 444
Frekwencja wyborcza:19.01%
Liczba głosów ważnych:3 339
% głosów ważnych:96.95%
Liczba głosów na listy komitetu:81
% 2.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czarna 1 943  344  344  333  0.90
Lutowiska 1 816  383  383  376  1.86
Ustrzyki Dolne 14 356  2 717  2 717  2 630  71  2.70
Ogółem 18 115  3 444  3 444  3 339  81  2.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 43 53.09 1.29
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 3 3.70 0.09
WASIEWICZ Ewa 16 19.75 0.48
SIDOR Mariusz Piotr 4 4.94 0.12
SKALSKA Justyna 5 6.17 0.15
BARAN Dariusz 1 1.23 0.03
SZELC Grażyna Julia 4 4.94 0.12
BAR Wacław Daniel 1 1.23 0.03
SMUCZ Robert Dariusz 4 4.94 0.12