A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 0.95% 1.07% 1.18% 1.30% 1.42% 1.54% 1.65% 1.77% 1.89% 2.00%
danych 1.06% 1.17% 1.29% 1.41% 1.53% 1.64% 1.76% 1.88% 1.99% 2.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:90 165
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 697
Liczba ważnych kart:19 692
Frekwencja wyborcza:21.85%
Liczba głosów ważnych:19 084
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:301
% 1.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chorkówka 10 630  2 259  2 259  2 189  26  1.19
Dukla 11 848  2 334  2 333  2 262  48  2.12
Iwonicz-Zdrój 8 632  2 062  2 062  1 995  38  1.90
Jedlicze 12 464  2 394  2 393  2 319  41  1.77
Korczyna 8 934  1 888  1 888  1 824  35  1.92
Krościenko Wyżne 4 341  1 022  1 022  1 010  13  1.29
Miejsce Piastowe 10 978  2 775  2 774  2 676  38  1.42
Rymanów 13 348  3 270  3 268  3 168  30  0.95
Wojaszówka 7 391  1 318  1 318  1 283  26  2.03
Jaśliska 1 599  375  375  358  1.68
Ogółem 90 165  19 697  19 692  19 084  301  1.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 168 55.81 0.88
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 29 9.63 0.15
WASIEWICZ Ewa 23 7.64 0.12
SIDOR Mariusz Piotr 11 3.65 0.06
SKALSKA Justyna 13 4.32 0.07
BARAN Dariusz 5 1.66 0.03
SZELC Grażyna Julia 31 10.30 0.16
BAR Wacław Daniel 10 3.32 0.05
SMUCZ Robert Dariusz 11 3.65 0.06