A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat stalowowolski 

stalowowolski
brak 1.19% 1.27% 1.35% 1.42% 1.50% 1.58% 1.66% 1.74% 1.81% 1.89%
danych 1.26% 1.34% 1.41% 1.49% 1.57% 1.65% 1.73% 1.80% 1.88% 1.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 941
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 071
Liczba ważnych kart:20 064
Frekwencja wyborcza:22.82%
Liczba głosów ważnych:19 431
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:341
% 1.75%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Stalowa Wola 51 711  13 040  13 033  12 720  251  1.97
Bojanów 5 880  1 293  1 293  1 226  18  1.47
Pysznica 8 437  1 908  1 908  1 836  23  1.25
Radomyśl nad Sanem 5 966  925  925  883  13  1.47
Zaklików 7 122  1 138  1 138  1 092  16  1.47
Zaleszany 8 825  1 767  1 767  1 674  20  1.19
Ogółem 87 941  20 071  20 064  19 431  341  1.75
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 245 71.85 1.26
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 26 7.62 0.13
WASIEWICZ Ewa 17 4.99 0.09
SIDOR Mariusz Piotr 11 3.23 0.06
SKALSKA Justyna 12 3.52 0.06
BARAN Dariusz 5 1.47 0.03
SZELC Grażyna Julia 7 2.05 0.04
BAR Wacław Daniel 5 1.47 0.03
SMUCZ Robert Dariusz 13 3.81 0.07