A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat przemyski 

przemyski
brak 0.37% 0.83% 1.29% 1.74% 2.20% 2.66% 3.12% 3.58% 4.03% 4.49%
danych 0.82% 1.28% 1.73% 2.19% 2.65% 3.11% 3.57% 4.02% 4.48% 4.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 325
Liczba ważnych kart:12 323
Frekwencja wyborcza:20.72%
Liczba głosów ważnych:11 766
% głosów ważnych:95.48%
Liczba głosów na listy komitetu:273
% 2.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bircza 5 450  1 145  1 144  1 064  22  2.07
Dubiecko 7 648  1 206  1 206  1 145  26  2.27
Fredropol 4 450  783  783  746  24  3.22
Krasiczyn 3 948  816  816  788  39  4.95
Krzywcza 3 985  824  824  801  0.37
Medyka 5 309  1 126  1 126  1 081  26  2.41
Orły 6 905  1 513  1 513  1 460  40  2.74
Przemyśl 8 119  1 808  1 807  1 748  39  2.23
Stubno 3 224  530  530  498  14  2.81
Żurawica 10 434  2 574  2 574  2 435  40  1.64
Ogółem 59 472  12 325  12 323  11 766  273  2.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 63 23.08 0.54
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 14 5.13 0.12
WASIEWICZ Ewa 160 58.61 1.36
SIDOR Mariusz Piotr 11 4.03 0.09
SKALSKA Justyna 8 2.93 0.07
BARAN Dariusz 10 3.66 0.08
SZELC Grażyna Julia 2 0.73 0.02
BAR Wacław Daniel 3 1.10 0.03
SMUCZ Robert Dariusz 2 0.73 0.02