A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat mielecki 

mielecki
brak 0.37% 0.51% 0.65% 0.78% 0.92% 1.06% 1.20% 1.34% 1.47% 1.61%
danych 0.50% 0.64% 0.77% 0.91% 1.05% 1.19% 1.33% 1.46% 1.60% 1.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 929
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 900
Liczba ważnych kart:25 893
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:25 253
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:354
% 1.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mielec 50 094  13 124  13 120  12 832  224  1.75
Borowa 4 493  867  867  842  14  1.66
Czermin 5 473  847  847  824  1.09
Gawłuszowice 2 225  553  553  534  0.37
Mielec 10 310  2 323  2 322  2 262  31  1.37
Padew Narodowa 4 314  1 175  1 174  1 132  13  1.15
Przecław 9 001  1 962  1 961  1 916  19  0.99
Radomyśl Wielki 10 959  2 021  2 021  1 951  23  1.18
Tuszów Narodowy 6 232  1 812  1 812  1 772  14  0.79
Wadowice Górne 5 828  1 216  1 216  1 188  0.42
Ogółem 108 929  25 900  25 893  25 253  354  1.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 237 66.95 0.94
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 25 7.06 0.10
WASIEWICZ Ewa 21 5.93 0.08
SIDOR Mariusz Piotr 11 3.11 0.04
SKALSKA Justyna 20 5.65 0.08
BARAN Dariusz 16 4.52 0.06
SZELC Grażyna Julia 6 1.69 0.02
BAR Wacław Daniel 4 1.13 0.02
SMUCZ Robert Dariusz 14 3.95 0.06