A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat kolbuszowski 

kolbuszowski
brak 0.48% 0.64% 0.80% 0.96% 1.12% 1.28% 1.43% 1.59% 1.75% 1.91%
danych 0.63% 0.79% 0.95% 1.11% 1.27% 1.42% 1.58% 1.74% 1.90% 2.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 123
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 302
Liczba ważnych kart:11 302
Frekwencja wyborcza:22.55%
Liczba głosów ważnych:10 977
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:147
% 1.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cmolas 6 378  1 353  1 353  1 307  16  1.22
Kolbuszowa 20 216  5 009  5 009  4 882  73  1.50
Majdan Królewski 7 904  1 691  1 691  1 645  26  1.58
Niwiska 4 715  1 007  1 007  967  20  2.07
Raniżów 5 704  1 278  1 278  1 245  0.48
Dzikowiec 5 206  964  964  931  0.64
Ogółem 50 123  11 302  11 302  10 977  147  1.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 87 59.18 0.79
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 14 9.52 0.13
WASIEWICZ Ewa 10 6.80 0.09
SIDOR Mariusz Piotr 8 5.44 0.07
SKALSKA Justyna 8 5.44 0.07
BARAN Dariusz 6 4.08 0.05
SZELC Grażyna Julia 4 2.72 0.04
BAR Wacław Daniel 7 4.76 0.06
SMUCZ Robert Dariusz 3 2.04 0.03