A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat dębicki 

dębicki
brak 0.78% 0.93% 1.08% 1.23% 1.38% 1.54% 1.69% 1.84% 1.99% 2.14%
danych 0.92% 1.07% 1.22% 1.37% 1.53% 1.68% 1.83% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 130
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 482
Liczba ważnych kart:24 481
Frekwencja wyborcza:22.64%
Liczba głosów ważnych:23 745
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:380
% 1.60%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dębica 38 485  9 641  9 641  9 422  216  2.29
Brzostek 10 393  2 155  2 155  2 038  19  0.93
Czarna 10 192  2 074  2 074  2 005  33  1.65
Dębica 19 614  4 360  4 360  4 224  47  1.11
Jodłowa 4 347  747  746  716  10  1.40
Pilzno 14 146  3 254  3 254  3 156  38  1.20
Żyraków 10 953  2 251  2 251  2 184  17  0.78
Ogółem 108 130  24 482  24 481  23 745  380  1.60
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 267 70.26 1.12
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 22 5.79 0.09
WASIEWICZ Ewa 20 5.26 0.08
SIDOR Mariusz Piotr 15 3.95 0.06
SKALSKA Justyna 14 3.68 0.06
BARAN Dariusz 16 4.21 0.07
SZELC Grażyna Julia 10 2.63 0.04
BAR Wacław Daniel 6 1.58 0.03
SMUCZ Robert Dariusz 10 2.63 0.04