A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Pilzno

Pilzno
brak 0.78% 0.93% 1.08% 1.23% 1.38% 1.54% 1.69% 1.84% 1.99% 2.14%
danych 0.92% 1.07% 1.22% 1.37% 1.53% 1.68% 1.83% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 146
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 254
Liczba ważnych kart:3 254
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:3 156
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 1.20%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 22 57.89 0.70
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 3 7.89 0.10
WASIEWICZ Ewa 2 5.26 0.06
SIDOR Mariusz Piotr 4 10.53 0.13
SKALSKA Justyna 1 2.63 0.03
BARAN Dariusz 4 10.53 0.13
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 0 0.00 0.00
SMUCZ Robert Dariusz 2 5.26 0.06