A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Jodłowa

Jodłowa
brak 0.78% 0.93% 1.08% 1.23% 1.38% 1.54% 1.69% 1.84% 1.99% 2.14%
danych 0.92% 1.07% 1.22% 1.37% 1.53% 1.68% 1.83% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 347
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:747
Liczba ważnych kart:746
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:716
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.40%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 3 30.00 0.42
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 1 10.00 0.14
WASIEWICZ Ewa 2 20.00 0.28
SIDOR Mariusz Piotr 1 10.00 0.14
SKALSKA Justyna 1 10.00 0.14
BARAN Dariusz 0 0.00 0.00
SZELC Grażyna Julia 2 20.00 0.28
BAR Wacław Daniel 0 0.00 0.00
SMUCZ Robert Dariusz 0 0.00 0.00