A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Żyraków

Żyraków
brak 0.78% 0.93% 1.08% 1.23% 1.38% 1.54% 1.69% 1.84% 1.99% 2.14%
danych 0.92% 1.07% 1.22% 1.37% 1.53% 1.68% 1.83% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 953
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 251
Liczba ważnych kart:2 251
Frekwencja wyborcza:20.55%
Liczba głosów ważnych:2 184
% głosów ważnych:97.02%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 0.78%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 9 52.94 0.41
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 5 29.41 0.23
WASIEWICZ Ewa 1 5.88 0.05
SIDOR Mariusz Piotr 2 11.76 0.09
SKALSKA Justyna 0 0.00 0.00
BARAN Dariusz 0 0.00 0.00
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 0 0.00 0.00
SMUCZ Robert Dariusz 0 0.00 0.00