A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Dębica

Dębica
brak 0.78% 0.93% 1.08% 1.23% 1.38% 1.54% 1.69% 1.84% 1.99% 2.14%
danych 0.92% 1.07% 1.22% 1.37% 1.53% 1.68% 1.83% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 614
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 360
Liczba ważnych kart:4 360
Frekwencja wyborcza:22.23%
Liczba głosów ważnych:4 224
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:47
% 1.11%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 23 48.94 0.54
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 3 6.38 0.07
WASIEWICZ Ewa 5 10.64 0.12
SIDOR Mariusz Piotr 3 6.38 0.07
SKALSKA Justyna 3 6.38 0.07
BARAN Dariusz 3 6.38 0.07
SZELC Grażyna Julia 1 2.13 0.02
BAR Wacław Daniel 3 6.38 0.07
SMUCZ Robert Dariusz 3 6.38 0.07