A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Czarna

Czarna
brak 0.78% 0.93% 1.08% 1.23% 1.38% 1.54% 1.69% 1.84% 1.99% 2.14%
danych 0.92% 1.07% 1.22% 1.37% 1.53% 1.68% 1.83% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 192
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 074
Liczba ważnych kart:2 074
Frekwencja wyborcza:20.35%
Liczba głosów ważnych:2 005
% głosów ważnych:96.67%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 1.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 23 69.70 1.15
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 1 3.03 0.05
WASIEWICZ Ewa 1 3.03 0.05
SIDOR Mariusz Piotr 1 3.03 0.05
SKALSKA Justyna 0 0.00 0.00
BARAN Dariusz 4 12.12 0.20
SZELC Grażyna Julia 1 3.03 0.05
BAR Wacław Daniel 1 3.03 0.05
SMUCZ Robert Dariusz 1 3.03 0.05