A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Brzostek

Brzostek
brak 0.78% 0.93% 1.08% 1.23% 1.38% 1.54% 1.69% 1.84% 1.99% 2.14%
danych 0.92% 1.07% 1.22% 1.37% 1.53% 1.68% 1.83% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 393
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 155
Liczba ważnych kart:2 155
Frekwencja wyborcza:20.74%
Liczba głosów ważnych:2 038
% głosów ważnych:94.57%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 0.93%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 12 63.16 0.59
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 1 5.26 0.05
WASIEWICZ Ewa 2 10.53 0.10
SIDOR Mariusz Piotr 2 10.53 0.10
SKALSKA Justyna 1 5.26 0.05
BARAN Dariusz 1 5.26 0.05
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 0 0.00 0.00
SMUCZ Robert Dariusz 0 0.00 0.00