A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Dębica

Dębica
brak 0.78% 0.93% 1.08% 1.23% 1.38% 1.54% 1.69% 1.84% 1.99% 2.14%
danych 0.92% 1.07% 1.22% 1.37% 1.53% 1.68% 1.83% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 641
Liczba ważnych kart:9 641
Frekwencja wyborcza:25.05%
Liczba głosów ważnych:9 422
% głosów ważnych:97.73%
Liczba głosów na listy komitetu:216
% 2.29%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 175 81.02 1.86
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 8 3.70 0.08
WASIEWICZ Ewa 7 3.24 0.07
SIDOR Mariusz Piotr 2 0.93 0.02
SKALSKA Justyna 8 3.70 0.08
BARAN Dariusz 4 1.85 0.04
SZELC Grażyna Julia 6 2.78 0.06
BAR Wacław Daniel 2 0.93 0.02
SMUCZ Robert Dariusz 4 1.85 0.04