A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 180301 Numer obwodu głosowania 7
Okręg wyborczy nr 9 Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie
Województwo PODKARPACKIE Powiat dębicki Gmina Dębica
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Miejskie Gimnazjum Nr 4 39-200 Dębica ul. Wyrobka 9
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1781
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1781
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1270
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 752
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 518
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 518
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 518
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 518
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 515
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOLBA Mieczysław Józef 3
2. KUROWSKA Maria Stanisława 3
3. ZIOBRO Kazimierz Bronisław 2
4. SIEMBIDA Wiesław 0
5. DZIUBIŃSKI Jan 0
6. STRZĘPEK Renata 1
7. URUSKI Piotr Marcin 0
8. SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 1
9. KULIG Irena Dorota 1
10. KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 0
Razem11
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEMBIDA Marcin Cezary 0
2. STEFANOWICZ Witold 1
3. ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 4
4. PAKOSZ Maria 1
5. TOŚ Klaudia Małgorzata 1
6. JĘDRZEJCZYK Roman Józef 2
7. FURTAK Katarzyna Sabina 0
8. KOZŁOWSKA Aleksandra 0
9. SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 0
Razem9
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:30
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Tomasz Artur 26
2. WARDA Helena 0
3. KONIECZNY Janusz Kazimierz 0
4. LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 1
5. DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 0
6. WACHAŁOWICZ Barbara Maria 1
7. TOFIL Bronisław Tadeusz 0
8. KOZDĘBA Daniel Witold 1
9. JEDNACZ Przemysław 0
10. KOWALSKA Anna Helena 1
Razem30
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:245
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PORĘBA Tomasz Piotr 181
2. ZAJĄC Alicja Maria 10
3. OŻÓG Stanisław 45
4. PIOTROWICZ Stanisław 3
5. ROMANIUK Bogdan Piotr 1
6. HRYNKIEWICZ Józefa 0
7. PIÓRO Tadeusz Wacław 1
8. WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 2
9. ĆWIERZ Andrzej Bogusław 1
10. BŁĄDEK Lidia 1
Razem245
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NIEWCZAS Marta Agata 13
2. TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 1
3. WASIEWICZ Ewa 2
4. SIDOR Mariusz Piotr 0
5. SKALSKA Justyna 0
6. BARAN Dariusz 0
7. SZELC Grażyna Julia 0
8. BAR Wacław Daniel 0
10. SMUCZ Robert Dariusz 0
Razem16
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:28
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JAWORSKI Kazimierz 4
2. DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 0
3. KLOC Tomasz 0
4. BIALIK Anna Elżbieta 0
5. MUSZYŃSKA Marta Teresa 0
6. STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 1
7. OCHAB Paweł 23
8. SKOWRON Andrzej Jan 0
9. GUZIK Paulina Anna 0
10. SKOCZOWSKI Paweł Piotr 0
Razem28
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:38
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZARĘBSKI Waldemar 19
2. MAŁEK Damian Maciej 0
3. JADACH Janusz 1
4. KIDA Grzegorz Aleksander 0
5. BERKOWICZ Bożena Genowefa 4
6. WALICKI Lech Karol 3
7. MRYCZKO Artur Paweł 2
8. OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 1
9. CHOJNACKA Magdalena Marta 0
10. KORWIN-MIKKE Anna 8
Razem38
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:122
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 62
2. SKOWROŃSKA Krystyna 24
3. TOMAŃSKI Piotr 1
4. CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 0
5. KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 5
6. FRYDRYCH Joanna Zofia 0
7. ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 0
8. KMIECIK Adam Jan 0
9. CISZEK Roman Piotr 26
10. PLUTA Mirosław Stanisław 4
Razem122
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 12
2. KASPRZAK Mieczysław 0
3. WOSIK Alicja Barbara 0
4. BARTMAN Stanisław Wojciech 0
5. PIEKUT Justyna 1
6. DZIADZIO Dariusz Cezar 0
7. BIAŁEK Ewa Maria 1
8. RYGIEL Wiesław Andrzej 1
9. ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 0
10. OWSIANY Marek 1
Razem16