A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 180301 Numer obwodu głosowania 6
Okręg wyborczy nr 9 Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie
Województwo PODKARPACKIE Powiat dębicki Gmina Dębica
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole Miejskie Nr 9 39-200 Dębica ul. Sienkiewicza 6B
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1599
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1599
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1130
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 705
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 425
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 425
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 425
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 425
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 415
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOLBA Mieczysław Józef 3
2. KUROWSKA Maria Stanisława 4
3. ZIOBRO Kazimierz Bronisław 3
4. SIEMBIDA Wiesław 0
5. DZIUBIŃSKI Jan 0
6. STRZĘPEK Renata 2
7. URUSKI Piotr Marcin 0
8. SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 0
9. KULIG Irena Dorota 1
10. KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 0
Razem13
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEMBIDA Marcin Cezary 4
2. STEFANOWICZ Witold 2
3. ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 0
4. PAKOSZ Maria 0
5. TOŚ Klaudia Małgorzata 1
6. JĘDRZEJCZYK Roman Józef 0
7. FURTAK Katarzyna Sabina 0
8. KOZŁOWSKA Aleksandra 1
9. SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 0
Razem8
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:24
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Tomasz Artur 10
2. WARDA Helena 3
3. KONIECZNY Janusz Kazimierz 2
4. LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 0
5. DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 1
6. WACHAŁOWICZ Barbara Maria 2
7. TOFIL Bronisław Tadeusz 1
8. KOZDĘBA Daniel Witold 2
9. JEDNACZ Przemysław 0
10. KOWALSKA Anna Helena 3
Razem24
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:208
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PORĘBA Tomasz Piotr 142
2. ZAJĄC Alicja Maria 9
3. OŻÓG Stanisław 47
4. PIOTROWICZ Stanisław 2
5. ROMANIUK Bogdan Piotr 2
6. HRYNKIEWICZ Józefa 2
7. PIÓRO Tadeusz Wacław 1
8. WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 3
9. ĆWIERZ Andrzej Bogusław 0
10. BŁĄDEK Lidia 0
Razem208
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NIEWCZAS Marta Agata 9
2. TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 0
3. WASIEWICZ Ewa 0
4. SIDOR Mariusz Piotr 0
5. SKALSKA Justyna 0
6. BARAN Dariusz 0
7. SZELC Grażyna Julia 1
8. BAR Wacław Daniel 0
10. SMUCZ Robert Dariusz 0
Razem10
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:30
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JAWORSKI Kazimierz 3
2. DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 1
3. KLOC Tomasz 0
4. BIALIK Anna Elżbieta 0
5. MUSZYŃSKA Marta Teresa 0
6. STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 0
7. OCHAB Paweł 26
8. SKOWRON Andrzej Jan 0
9. GUZIK Paulina Anna 0
10. SKOCZOWSKI Paweł Piotr 0
Razem30
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:24
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZARĘBSKI Waldemar 19
2. MAŁEK Damian Maciej 2
3. JADACH Janusz 0
4. KIDA Grzegorz Aleksander 0
5. BERKOWICZ Bożena Genowefa 0
6. WALICKI Lech Karol 0
7. MRYCZKO Artur Paweł 0
8. OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 0
9. CHOJNACKA Magdalena Marta 0
10. KORWIN-MIKKE Anna 3
Razem24
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:82
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 35
2. SKOWROŃSKA Krystyna 21
3. TOMAŃSKI Piotr 3
4. CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 0
5. KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 1
6. FRYDRYCH Joanna Zofia 0
7. ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 1
8. KMIECIK Adam Jan 0
9. CISZEK Roman Piotr 19
10. PLUTA Mirosław Stanisław 2
Razem82
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 11
2. KASPRZAK Mieczysław 0
3. WOSIK Alicja Barbara 0
4. BARTMAN Stanisław Wojciech 1
5. PIEKUT Justyna 0
6. DZIADZIO Dariusz Cezar 0
7. BIAŁEK Ewa Maria 1
8. RYGIEL Wiesław Andrzej 1
9. ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 0
10. OWSIANY Marek 2
Razem16