A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat niżański 

niżański
brak 0.58% 0.87% 1.16% 1.45% 1.74% 2.03% 2.32% 2.61% 2.90% 3.19%
danych 0.86% 1.15% 1.44% 1.73% 2.02% 2.31% 2.60% 2.89% 3.18% 3.48%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 864
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 177
Liczba ważnych kart:11 176
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:10 783
% głosów ważnych:96.48%
Liczba głosów na listy komitetu:178
% 1.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Harasiuki 5 097  889  889  834  29  3.48
Jarocin 4 446  713  713  680  11  1.62
Jeżowe 7 826  1 948  1 948  1 885  11  0.58
Krzeszów 3 537  630  630  615  17  2.76
Nisko 18 442  4 197  4 196  4 074  71  1.74
Rudnik nad Sanem 8 446  1 547  1 547  1 482  20  1.35
Ulanów 7 070  1 253  1 253  1 213  19  1.57
Ogółem 54 864  11 177  11 176  10 783  178  1.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 115 64.61 1.07
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 10 5.62 0.09
WASIEWICZ Ewa 14 7.87 0.13
SIDOR Mariusz Piotr 5 2.81 0.05
SKALSKA Justyna 13 7.30 0.12
BARAN Dariusz 7 3.93 0.06
SZELC Grażyna Julia 1 0.56 0.01
BAR Wacław Daniel 1 0.56 0.01
SMUCZ Robert Dariusz 12 6.74 0.11