A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Harasiuki

Harasiuki
brak 0.58% 0.87% 1.16% 1.45% 1.74% 2.03% 2.32% 2.61% 2.90% 3.19%
danych 0.86% 1.15% 1.44% 1.73% 2.02% 2.31% 2.60% 2.89% 3.18% 3.48%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 097
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:889
Liczba ważnych kart:889
Frekwencja wyborcza:17.44%
Liczba głosów ważnych:834
% głosów ważnych:93.81%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 3.48%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 21 72.41 2.52
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 0 0.00 0.00
WASIEWICZ Ewa 1 3.45 0.12
SIDOR Mariusz Piotr 0 0.00 0.00
SKALSKA Justyna 4 13.79 0.48
BARAN Dariusz 1 3.45 0.12
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 0 0.00 0.00
SMUCZ Robert Dariusz 2 6.90 0.24