A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat tarnobrzeski 

tarnobrzeski
brak 0.91% 0.98% 1.04% 1.11% 1.17% 1.24% 1.31% 1.37% 1.44% 1.50%
danych 0.97% 1.03% 1.10% 1.16% 1.23% 1.30% 1.36% 1.43% 1.49% 1.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 739
Liczba ważnych kart:9 738
Frekwencja wyborcza:22.00%
Liczba głosów ważnych:9 351
% głosów ważnych:96.03%
Liczba głosów na listy komitetu:120
% 1.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów Sandomierski 9 814  2 796  2 796  2 696  28  1.04
Gorzyce 10 901  1 832  1 832  1 740  24  1.38
Grębów 7 908  1 476  1 475  1 421  13  0.91
Nowa Dęba 15 650  3 635  3 635  3 494  55  1.57
Ogółem 44 273  9 739  9 738  9 351  120  1.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 78 65.00 0.83
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 12 10.00 0.13
WASIEWICZ Ewa 6 5.00 0.06
SIDOR Mariusz Piotr 3 2.50 0.03
SKALSKA Justyna 9 7.50 0.10
BARAN Dariusz 2 1.67 0.02
SZELC Grażyna Julia 3 2.50 0.03
BAR Wacław Daniel 3 2.50 0.03
SMUCZ Robert Dariusz 4 3.33 0.04