A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat leżajski 

leżajski
brak 0.90% 1.06% 1.23% 1.39% 1.55% 1.72% 1.88% 2.04% 2.20% 2.37%
danych 1.05% 1.22% 1.38% 1.54% 1.71% 1.87% 2.03% 2.19% 2.36% 2.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 088
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 243
Liczba ważnych kart:14 243
Frekwencja wyborcza:25.39%
Liczba głosów ważnych:13 829
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:208
% 1.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Leżajsk 11 921  3 282  3 282  3 198  81  2.53
Grodzisko Dolne 6 576  1 662  1 662  1 613  17  1.05
Kuryłówka 4 636  947  947  901  12  1.33
Leżajsk 15 830  3 666  3 666  3 549  32  0.90
Nowa Sarzyna 17 125  4 686  4 686  4 568  66  1.44
Ogółem 56 088  14 243  14 243  13 829  208  1.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 134 64.42 0.97
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 14 6.73 0.10
WASIEWICZ Ewa 8 3.85 0.06
SIDOR Mariusz Piotr 5 2.40 0.04
SKALSKA Justyna 8 3.85 0.06
BARAN Dariusz 32 15.38 0.23
SZELC Grażyna Julia 2 0.96 0.01
BAR Wacław Daniel 2 0.96 0.01
SMUCZ Robert Dariusz 3 1.44 0.02