A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kuryłówka

Kuryłówka
brak 0.90% 1.06% 1.23% 1.39% 1.55% 1.72% 1.88% 2.04% 2.20% 2.37%
danych 1.05% 1.22% 1.38% 1.54% 1.71% 1.87% 2.03% 2.19% 2.36% 2.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 636
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:947
Liczba ważnych kart:947
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:901
% głosów ważnych:95.14%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 1.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 7 58.33 0.78
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 1 8.33 0.11
WASIEWICZ Ewa 1 8.33 0.11
SIDOR Mariusz Piotr 1 8.33 0.11
SKALSKA Justyna 1 8.33 0.11
BARAN Dariusz 0 0.00 0.00
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 0 0.00 0.00
SMUCZ Robert Dariusz 1 8.33 0.11