A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat rzeszowski 

rzeszowski
brak 0.37% 0.56% 0.75% 0.94% 1.13% 1.32% 1.50% 1.69% 1.88% 2.07%
danych 0.55% 0.74% 0.93% 1.12% 1.31% 1.49% 1.68% 1.87% 2.06% 2.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:130 414
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:34 726
Liczba ważnych kart:34 711
Frekwencja wyborcza:26.63%
Liczba głosów ważnych:33 801
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:528
% 1.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dynów 5 005  1 190  1 190  1 155  0.78
Błażowa 8 719  2 132  2 125  2 057  31  1.51
Boguchwała 15 548  4 334  4 333  4 231  94  2.22
Chmielnik 5 277  1 470  1 466  1 421  19  1.34
Dynów 5 685  1 008  1 008  972  22  2.26
Głogów Małopolski 15 007  4 222  4 222  4 116  83  2.02
Hyżne 5 485  1 564  1 564  1 517  16  1.05
Kamień 5 520  1 366  1 365  1 346  0.37
Krasne 8 355  2 191  2 191  2 143  42  1.96
Lubenia 5 218  1 510  1 510  1 471  12  0.82
Sokołów Małopolski 13 207  4 079  4 078  3 967  34  0.86
Świlcza 12 649  3 145  3 144  3 055  53  1.73
Trzebownisko 15 902  4 318  4 318  4 226  72  1.70
Tyczyn 8 837  2 197  2 197  2 124  36  1.69
Ogółem 130 414  34 726  34 711  33 801  528  1.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 373 70.64 1.10
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 25 4.73 0.07
WASIEWICZ Ewa 38 7.20 0.11
SIDOR Mariusz Piotr 13 2.46 0.04
SKALSKA Justyna 24 4.55 0.07
BARAN Dariusz 27 5.11 0.08
SZELC Grażyna Julia 9 1.70 0.03
BAR Wacław Daniel 4 0.76 0.01
SMUCZ Robert Dariusz 15 2.84 0.04