A  A+ A+

Miasto Krosno

Krosno
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 815
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 576
Liczba ważnych kart:10 574
Frekwencja wyborcza:27.25%
Liczba głosów ważnych:10 377
% głosów ważnych:98.14%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  258  2.49
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  182  1.75
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  632  6.09
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 456  42.94
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  300  2.89
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  370  3.57
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  733  7.06
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 087  29.75
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  359  3.46
  Komitety razem 10 377  100