A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat przeworski 

przeworski
brak 0.47% 0.82% 1.16% 1.51% 1.85% 2.20% 2.55% 2.89% 3.24% 3.58%
danych 0.81% 1.15% 1.50% 1.84% 2.19% 2.54% 2.88% 3.23% 3.57% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 521
Liczba ważnych kart:13 519
Frekwencja wyborcza:21.16%
Liczba głosów ważnych:13 015
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:225
% 1.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Przeworsk 13 041  3 128  3 127  3 032  64  2.11
Adamówka 3 364  589  589  569  11  1.93
Gać 3 693  714  714  684  10  1.46
Jawornik Polski 3 850  793  793  737  29  3.93
Kańczuga 10 184  1 875  1 874  1 770  30  1.69
Przeworsk 11 801  2 509  2 509  2 447  33  1.35
Sieniawa 5 639  1 333  1 333  1 286  31  2.41
Tryńcza 6 544  1 318  1 318  1 275  0.47
Zarzecze 5 783  1 262  1 262  1 215  11  0.91
Ogółem 63 899  13 521  13 519  13 015  225  1.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 127 56.44 0.98
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 13 5.78 0.10
WASIEWICZ Ewa 12 5.33 0.09
SIDOR Mariusz Piotr 5 2.22 0.04
SKALSKA Justyna 16 7.11 0.12
BARAN Dariusz 10 4.44 0.08
SZELC Grażyna Julia 7 3.11 0.05
BAR Wacław Daniel 29 12.89 0.22
SMUCZ Robert Dariusz 6 2.67 0.05