A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Sieniawa

Sieniawa
brak 0.47% 0.82% 1.16% 1.51% 1.85% 2.20% 2.55% 2.89% 3.24% 3.58%
danych 0.81% 1.15% 1.50% 1.84% 2.19% 2.54% 2.88% 3.23% 3.57% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 639
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 333
Liczba ważnych kart:1 333
Frekwencja wyborcza:23.64%
Liczba głosów ważnych:1 286
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:31
% 2.41%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 13 41.94 1.01
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 3 9.68 0.23
WASIEWICZ Ewa 0 0.00 0.00
SIDOR Mariusz Piotr 2 6.45 0.16
SKALSKA Justyna 4 12.90 0.31
BARAN Dariusz 3 9.68 0.23
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 3 9.68 0.23
SMUCZ Robert Dariusz 3 9.68 0.23