A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Przeworsk

Przeworsk
brak 0.47% 0.82% 1.16% 1.51% 1.85% 2.20% 2.55% 2.89% 3.24% 3.58%
danych 0.81% 1.15% 1.50% 1.84% 2.19% 2.54% 2.88% 3.23% 3.57% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 801
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 509
Liczba ważnych kart:2 509
Frekwencja wyborcza:21.26%
Liczba głosów ważnych:2 447
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 1.35%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 22 66.67 0.90
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 5 15.15 0.20
WASIEWICZ Ewa 1 3.03 0.04
SIDOR Mariusz Piotr 0 0.00 0.00
SKALSKA Justyna 1 3.03 0.04
BARAN Dariusz 1 3.03 0.04
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 1 3.03 0.04
SMUCZ Robert Dariusz 2 6.06 0.08