A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Jawornik Polski

Jawornik Polski
brak 0.47% 0.82% 1.16% 1.51% 1.85% 2.20% 2.55% 2.89% 3.24% 3.58%
danych 0.81% 1.15% 1.50% 1.84% 2.19% 2.54% 2.88% 3.23% 3.57% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 850
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:793
Liczba ważnych kart:793
Frekwencja wyborcza:20.60%
Liczba głosów ważnych:737
% głosów ważnych:92.94%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 3.93%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 13 44.83 1.76
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 1 3.45 0.14
WASIEWICZ Ewa 7 24.14 0.95
SIDOR Mariusz Piotr 2 6.90 0.27
SKALSKA Justyna 0 0.00 0.00
BARAN Dariusz 0 0.00 0.00
SZELC Grażyna Julia 2 6.90 0.27
BAR Wacław Daniel 3 10.34 0.41
SMUCZ Robert Dariusz 1 3.45 0.14