A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Adamówka

Adamówka
brak 0.47% 0.82% 1.16% 1.51% 1.85% 2.20% 2.55% 2.89% 3.24% 3.58%
danych 0.81% 1.15% 1.50% 1.84% 2.19% 2.54% 2.88% 3.23% 3.57% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 364
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:589
Liczba ważnych kart:589
Frekwencja wyborcza:17.51%
Liczba głosów ważnych:569
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 1.93%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 6 54.55 1.05
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 0 0.00 0.00
WASIEWICZ Ewa 1 9.09 0.18
SIDOR Mariusz Piotr 0 0.00 0.00
SKALSKA Justyna 3 27.27 0.53
BARAN Dariusz 0 0.00 0.00
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 1 9.09 0.18
SMUCZ Robert Dariusz 0 0.00 0.00