A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Zarzecze

Zarzecze
brak 0.47% 0.82% 1.16% 1.51% 1.85% 2.20% 2.55% 2.89% 3.24% 3.58%
danych 0.81% 1.15% 1.50% 1.84% 2.19% 2.54% 2.88% 3.23% 3.57% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 783
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 262
Liczba ważnych kart:1 262
Frekwencja wyborcza:21.82%
Liczba głosów ważnych:1 215
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 0.91%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 6 54.55 0.49
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 0 0.00 0.00
WASIEWICZ Ewa 0 0.00 0.00
SIDOR Mariusz Piotr 0 0.00 0.00
SKALSKA Justyna 3 27.27 0.25
BARAN Dariusz 1 9.09 0.08
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 1 9.09 0.08
SMUCZ Robert Dariusz 0 0.00 0.00