A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Przeworsk

Przeworsk
brak 0.47% 0.82% 1.16% 1.51% 1.85% 2.20% 2.55% 2.89% 3.24% 3.58%
danych 0.81% 1.15% 1.50% 1.84% 2.19% 2.54% 2.88% 3.23% 3.57% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 041
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 128
Liczba ważnych kart:3 127
Frekwencja wyborcza:23.99%
Liczba głosów ważnych:3 032
% głosów ważnych:96.96%
Liczba głosów na listy komitetu:64
% 2.11%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 44 68.75 1.45
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 2 3.13 0.07
WASIEWICZ Ewa 1 1.56 0.03
SIDOR Mariusz Piotr 0 0.00 0.00
SKALSKA Justyna 4 6.25 0.13
BARAN Dariusz 4 6.25 0.13
SZELC Grażyna Julia 4 6.25 0.13
BAR Wacław Daniel 5 7.81 0.16
SMUCZ Robert Dariusz 0 0.00 0.00