A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Tryńcza

Tryńcza
brak 0.47% 0.82% 1.16% 1.51% 1.85% 2.20% 2.55% 2.89% 3.24% 3.58%
danych 0.81% 1.15% 1.50% 1.84% 2.19% 2.54% 2.88% 3.23% 3.57% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 544
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 318
Liczba ważnych kart:1 318
Frekwencja wyborcza:20.14%
Liczba głosów ważnych:1 275
% głosów ważnych:96.74%
Liczba głosów na listy komitetu:6
% 0.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 2 33.33 0.16
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 1 16.67 0.08
WASIEWICZ Ewa 0 0.00 0.00
SIDOR Mariusz Piotr 1 16.67 0.08
SKALSKA Justyna 0 0.00 0.00
BARAN Dariusz 0 0.00 0.00
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 2 33.33 0.16
SMUCZ Robert Dariusz 0 0.00 0.00