A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat sanocki 

sanocki
brak 0.57% 0.94% 1.30% 1.67% 2.04% 2.41% 2.77% 3.14% 3.51% 3.87%
danych 0.93% 1.29% 1.66% 2.03% 2.40% 2.76% 3.13% 3.50% 3.86% 4.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 026
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 419
Liczba ważnych kart:16 386
Frekwencja wyborcza:21.04%
Liczba głosów ważnych:15 890
% głosów ważnych:96.97%
Liczba głosów na listy komitetu:280
% 1.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sanok 31 871  7 870  7 838  7 646  153  2.00
Besko 3 487  619  619  588  1.02
Bukowsko 4 331  792  792  761  0.92
Komańcza 4 661  592  592  566  24  4.24
Sanok 14 044  2 844  2 844  2 753  35  1.27
Tyrawa Wołoska 1 570  181  181  174  0.57
Zagórz 10 567  2 054  2 054  1 993  26  1.30
Zarszyn 7 495  1 467  1 466  1 409  28  1.99
Ogółem 78 026  16 419  16 386  15 890  280  1.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 164 58.57 1.03
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 17 6.07 0.11
WASIEWICZ Ewa 29 10.36 0.18
SIDOR Mariusz Piotr 14 5.00 0.09
SKALSKA Justyna 20 7.14 0.13
BARAN Dariusz 12 4.29 0.08
SZELC Grażyna Julia 10 3.57 0.06
BAR Wacław Daniel 5 1.79 0.03
SMUCZ Robert Dariusz 9 3.21 0.06