A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat leski 

leski
brak 1.00% 1.29% 1.58% 1.86% 2.15% 2.44% 2.73% 3.02% 3.30% 3.59%
danych 1.28% 1.57% 1.85% 2.14% 2.43% 2.72% 3.01% 3.29% 3.58% 3.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 870
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 417
Liczba ważnych kart:5 417
Frekwencja wyborcza:23.69%
Liczba głosów ważnych:5 181
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:108
% 2.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baligród 2 656  569  569  549  1.64
Cisna 1 495  562  562  522  17  3.26
Lesko 9 436  2 169  2 169  2 086  35  1.68
Olszanica 4 730  975  975  928  36  3.88
Solina 4 553  1 142  1 142  1 096  11  1.00
Ogółem 22 870  5 417  5 417  5 181  108  2.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 57 52.78 1.10
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 12 11.11 0.23
WASIEWICZ Ewa 10 9.26 0.19
SIDOR Mariusz Piotr 4 3.70 0.08
SKALSKA Justyna 10 9.26 0.19
BARAN Dariusz 4 3.70 0.08
SZELC Grażyna Julia 7 6.48 0.14
BAR Wacław Daniel 3 2.78 0.06
SMUCZ Robert Dariusz 1 0.93 0.02