A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat brzozowski 

brzozowski
brak 0.59% 0.71% 0.82% 0.94% 1.06% 1.18% 1.29% 1.41% 1.53% 1.64%
danych 0.70% 0.81% 0.93% 1.05% 1.17% 1.28% 1.40% 1.52% 1.63% 1.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 054
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 044
Liczba ważnych kart:11 042
Frekwencja wyborcza:20.82%
Liczba głosów ważnych:10 643
% głosów ważnych:96.39%
Liczba głosów na listy komitetu:122
% 1.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzozów 21 404  4 491  4 490  4 333  53  1.22
Domaradz 4 865  809  809  795  14  1.76
Dydnia 6 567  1 159  1 159  1 102  14  1.27
Haczów 7 434  1 395  1 395  1 357  0.59
Jasienica Rosielna 5 944  1 497  1 496  1 459  14  0.96
Nozdrzec 6 840  1 693  1 693  1 597  19  1.19
Ogółem 53 054  11 044  11 042  10 643  122  1.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 75 61.48 0.70
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 10 8.20 0.09
WASIEWICZ Ewa 10 8.20 0.09
SIDOR Mariusz Piotr 6 4.92 0.06
SKALSKA Justyna 4 3.28 0.04
BARAN Dariusz 5 4.10 0.05
SZELC Grażyna Julia 5 4.10 0.05
BAR Wacław Daniel 2 1.64 0.02
SMUCZ Robert Dariusz 5 4.10 0.05