A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Domaradz

Domaradz
brak 0.59% 0.71% 0.82% 0.94% 1.06% 1.18% 1.29% 1.41% 1.53% 1.64%
danych 0.70% 0.81% 0.93% 1.05% 1.17% 1.28% 1.40% 1.52% 1.63% 1.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 865
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:809
Liczba ważnych kart:809
Frekwencja wyborcza:16.63%
Liczba głosów ważnych:795
% głosów ważnych:98.27%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 1.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 6 42.86 0.75
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 0 0.00 0.00
WASIEWICZ Ewa 3 21.43 0.38
SIDOR Mariusz Piotr 1 7.14 0.13
SKALSKA Justyna 0 0.00 0.00
BARAN Dariusz 0 0.00 0.00
SZELC Grażyna Julia 1 7.14 0.13
BAR Wacław Daniel 1 7.14 0.13
SMUCZ Robert Dariusz 2 14.29 0.25