A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Nozdrzec

Nozdrzec
brak 0.59% 0.71% 0.82% 0.94% 1.06% 1.18% 1.29% 1.41% 1.53% 1.64%
danych 0.70% 0.81% 0.93% 1.05% 1.17% 1.28% 1.40% 1.52% 1.63% 1.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 840
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 693
Liczba ważnych kart:1 693
Frekwencja wyborcza:24.75%
Liczba głosów ważnych:1 597
% głosów ważnych:94.33%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 1.19%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 16 84.21 1.00
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 1 5.26 0.06
WASIEWICZ Ewa 2 10.53 0.13
SIDOR Mariusz Piotr 0 0.00 0.00
SKALSKA Justyna 0 0.00 0.00
BARAN Dariusz 0 0.00 0.00
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 0 0.00 0.00
SMUCZ Robert Dariusz 0 0.00 0.00