A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Dydnia

Dydnia
brak 0.59% 0.71% 0.82% 0.94% 1.06% 1.18% 1.29% 1.41% 1.53% 1.64%
danych 0.70% 0.81% 0.93% 1.05% 1.17% 1.28% 1.40% 1.52% 1.63% 1.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 567
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 159
Liczba ważnych kart:1 159
Frekwencja wyborcza:17.65%
Liczba głosów ważnych:1 102
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 1.27%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 7 50.00 0.64
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 0 0.00 0.00
WASIEWICZ Ewa 1 7.14 0.09
SIDOR Mariusz Piotr 3 21.43 0.27
SKALSKA Justyna 1 7.14 0.09
BARAN Dariusz 0 0.00 0.00
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 1 7.14 0.09
SMUCZ Robert Dariusz 1 7.14 0.09