A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Brzozów

Brzozów
brak 0.59% 0.71% 0.82% 0.94% 1.06% 1.18% 1.29% 1.41% 1.53% 1.64%
danych 0.70% 0.81% 0.93% 1.05% 1.17% 1.28% 1.40% 1.52% 1.63% 1.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:21 404
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 491
Liczba ważnych kart:4 490
Frekwencja wyborcza:20.98%
Liczba głosów ważnych:4 333
% głosów ważnych:96.50%
Liczba głosów na listy komitetu:53
% 1.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 30 56.60 0.69
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 6 11.32 0.14
WASIEWICZ Ewa 3 5.66 0.07
SIDOR Mariusz Piotr 2 3.77 0.05
SKALSKA Justyna 3 5.66 0.07
BARAN Dariusz 4 7.55 0.09
SZELC Grażyna Julia 3 5.66 0.07
BAR Wacław Daniel 0 0.00 0.00
SMUCZ Robert Dariusz 2 3.77 0.05