A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Jasienica Rosielna

Jasienica Rosielna
brak 0.59% 0.71% 0.82% 0.94% 1.06% 1.18% 1.29% 1.41% 1.53% 1.64%
danych 0.70% 0.81% 0.93% 1.05% 1.17% 1.28% 1.40% 1.52% 1.63% 1.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 944
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 497
Liczba ważnych kart:1 496
Frekwencja wyborcza:25.19%
Liczba głosów ważnych:1 459
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 0.96%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 10 71.43 0.69
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 2 14.29 0.14
WASIEWICZ Ewa 0 0.00 0.00
SIDOR Mariusz Piotr 0 0.00 0.00
SKALSKA Justyna 0 0.00 0.00
BARAN Dariusz 1 7.14 0.07
SZELC Grażyna Julia 1 7.14 0.07
BAR Wacław Daniel 0 0.00 0.00
SMUCZ Robert Dariusz 0 0.00 0.00