A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat jasielski 

jasielski
brak 0.62% 0.76% 0.89% 1.03% 1.16% 1.30% 1.44% 1.57% 1.71% 1.84%
danych 0.75% 0.88% 1.02% 1.15% 1.29% 1.43% 1.56% 1.70% 1.83% 1.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 974
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 773
Liczba ważnych kart:22 768
Frekwencja wyborcza:24.23%
Liczba głosów ważnych:21 989
% głosów ważnych:96.58%
Liczba głosów na listy komitetu:310
% 1.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jasło 30 345  8 073  8 072  7 823  133  1.70
Brzyska 5 134  1 194  1 193  1 135  0.62
Dębowiec 6 861  1 822  1 822  1 763  16  0.91
Jasło 13 454  3 192  3 191  3 095  40  1.29
Kołaczyce 7 142  1 677  1 677  1 606  18  1.12
Krempna 1 605  297  297  275  1.45
Nowy Żmigród 7 567  1 884  1 884  1 823  25  1.37
Osiek Jasielski 4 271  920  919  892  1.01
Skołyszyn 10 130  1 910  1 910  1 862  24  1.29
Tarnowiec 7 465  1 804  1 803  1 715  34  1.98
Ogółem 93 974  22 773  22 768  21 989  310  1.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 179 57.74 0.81
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 11 3.55 0.05
WASIEWICZ Ewa 34 10.97 0.15
SIDOR Mariusz Piotr 13 4.19 0.06
SKALSKA Justyna 26 8.39 0.12
BARAN Dariusz 17 5.48 0.08
SZELC Grażyna Julia 11 3.55 0.05
BAR Wacław Daniel 7 2.26 0.03
SMUCZ Robert Dariusz 12 3.87 0.05