A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat jarosławski 

jarosławski
brak 0.18% 0.38% 0.59% 0.79% 1.00% 1.20% 1.40% 1.61% 1.81% 2.02%
danych 0.37% 0.58% 0.78% 0.99% 1.19% 1.39% 1.60% 1.80% 2.01% 2.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 193
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 515
Liczba ważnych kart:23 512
Frekwencja wyborcza:23.95%
Liczba głosów ważnych:22 662
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:306
% 1.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jarosław 32 018  7 958  7 958  7 730  147  1.90
Radymno 4 553  1 064  1 063  1 032  16  1.55
Chłopice 4 585  907  907  870  1.03
Jarosław 10 388  2 213  2 213  2 118  33  1.56
Laszki 5 553  1 570  1 570  1 493  0.54
Pawłosiów 6 824  1 679  1 678  1 625  36  2.22
Pruchnik 7 742  1 940  1 939  1 858  10  0.54
Radymno 8 969  2 000  2 000  1 912  11  0.58
Rokietnica 3 533  555  555  535  1.50
Roźwienica 4 953  1 132  1 132  1 091  0.18
Wiązownica 9 075  2 497  2 497  2 398  26  1.08
Ogółem 98 193  23 515  23 512  22 662  306  1.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 189 61.76 0.83
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 17 5.56 0.08
WASIEWICZ Ewa 43 14.05 0.19
SIDOR Mariusz Piotr 13 4.25 0.06
SKALSKA Justyna 12 3.92 0.05
BARAN Dariusz 9 2.94 0.04
SZELC Grażyna Julia 5 1.63 0.02
BAR Wacław Daniel 10 3.27 0.04
SMUCZ Robert Dariusz 8 2.61 0.04