A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Białystok

Białystok
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:228 876
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:66 327
Liczba ważnych kart:66 297
Frekwencja wyborcza:28.98%
Liczba głosów ważnych:64 832
% głosów ważnych:97.79%
Liczba głosów na listy komitetu:25 339
% 39.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 10 642 42.00 16.41
PIONTKOWSKI Dariusz 11 840 46.73 18.26
ARENT Iwona Ewa 216 0.85 0.33
BABALSKI Zbigniew 56 0.22 0.09
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 180 0.71 0.28
SZMIT Jerzy 32 0.13 0.05
MUZYK Agnieszka Barbara 146 0.58 0.23
SIEKIERKO Łukasz 350 1.38 0.54
ANTYPIUK Beata 220 0.87 0.34
ZIELIŃSKI Jarosław 1 657 6.54 2.56